User Tools

Site Tools


molekyle-leg

Molekyle-leg

Vælg en person til at styre legen. Denne person skal råbe tilfældige tal - f.eks. 5 - hvorefter resten af deltagerne skal samle sig i grupper med 5, og tage hinanden i hånden.

Antallet der råbes må naturligvis ikke være højere end antallet af deltagere.

De der ikke finder en gruppe, er ude. Sådan bliver legen ved, indtil der kun er 2 personer tilbage.


Set her: Eva K. Drews Legebog

Relateret: Det har vi til fælles

molekyle-leg.txt · Last modified: 2021/03/21 09:16 by legeonklen