User Tools

Site Tools


mis

Mis

En deltager får bind for øjnene.

De øvrige går rundt om ham i en kreds, indtil han siger “stop”. Når han nu peger på en og siger “Mis”, skal den udpegede sige “miav”.

Kan den blindede høre, hvem det er, skal den anden blindes. I modsat fald skal den første fortsætte, ind til han gætter rigtigt.

Man kan skifte “Mis” ud med andre dyrenavne.

mis.txt · Last modified: 2021/03/20 08:56 by legeonklen