User Tools

Site Tools


fokuspunkter

Fokuspunkter

Der er forskellige fokuspunkter for legene, alt efter hvor og af hvem de skal leges.

Dansk Orienterings-Forbund

Orienteringsforbundet har formuleret er sæt anbefalinger til lege for 4-8-årige medlemmer.

Træningen bør ikke kræve nogen som helst form for forudsætninger hos deltagerne - alle skal kunne møde op og være med fra dag ét.

Det er vigtigt at børnene oplever succeser fra dag ét. Der skal være fokus på mestring frem for præstation. Børnene skal holdes op imod deres egen udviklingskurve.

Alt det med konkurrence skal nok komme helt af sig selv. Trænerens opgave er at sætte rammer for et behageligt og trygt miljø, hvor ingen står alene og de sociale relationer imellem børnene er i fokus.

Se mere på https://do-f.dk

fokuspunkter.txt · Last modified: 2021/03/20 07:53 by legeonklen